Krídlové brány sa skladajú zo vzájomne kombinovateľných panelov a presklení sekcionálnych brán. Vďaka mnohým kombinovateľným variantám môžu byť brány OLYMPS DOOR prispôsobené presne požiadavkám zákazníka, špeciálnym miestnym podmienkam a okolitému prostrediu.