M5BAR – elektromechanická parkovacia závora NICE pre intenzívnu prevádzku 24V.

– závora pre rameno do 5m
– s riadiacou elektronikou a kotviacou platňou
– zabudovaný modul pre indukčnú slučku