WA9 svetelné upozornenie na rameno parkovacej závory NICE – sada 6 ks.