protipožiarne brány

Automatické brány pre náročné prevádzky.

Automatické brány – ovládanie

Automatické brány voláme aj garážové brány na diaľkové ovládanie. Sú určené do rôznych priestorov a zákazník môže od nich očakávať rôzne funkcie. Najdôležitejšia funkcia automatickej brány je, že ju môžeme ovládať diaľkovo, bezdotykovo. Buď pomocou diaľkového ovládača, alebo pri priemyselných vyhotoveniach ako napr. protipožiarne brány, pomocou tlačidla na stene v blízkosti brány. Tlačidlové ovládanie sa volí v prevádzkach, keď treba byť pri pohybe brány z hľadiska bezpečnosti prevádzky v dohľade automatickej brány. Ak zákazník z nejakého dôvodu nechce bránu ovládanie diaľkovým ovládačom, zvolí si ovládanie ručné – reťazové.

Typy automatických brán podľa ich účelu

Automatické brány pre náročné prevádzky sú už podľa svojho názvu určené do priemyselných objektov. Náročnosť prevádzky môže spočívať vo vysokej frekvencii používania brány, prípadne iných požiadavkách na funkciu brány. V niektorých prípadoch je náročnosť daná vlhkým prostredím – napríklad v umývačkách áut. Vtedy sa na jednotlivé komponenty brány používajú špeciálne materiály. Špeciálne požiadavky kladie zákazník aj na brány používané do iných prostredí – napr. suché, chladné, alebo naopak príliš horúce prostredie. Tu hrá úlohu predovšetkým zateplenie brány, rôzne koeficienty priepustnosti tepla či chladu.

Obzvlášť v supermarketoch a skladoch sa kladie dôraz aj na rýchlosť otvárania a zatvárania brány. Tu sa používajú tzv. rýchlobežné brány. Sú to brány z ľahkých materiálov, ktoré sa musia otvárať aj zatvárať takou rýchlosťou, aby nebránili plynulej prevádzke v priestoroch. Automatické brány s rýchlym navíjaním bývajú tiež ovládané diaľkovými ovládačmi alebo tlačidlom na stene. Ideálne je, ak je brána z priesvitného materiálu alebo s priesvitnými okienkami. Pri frekventovanej prevádzke napríklad vo veľkoobchodnom sklade je výhodou, ak požívateľ brány vidí, čo sa nachádza na druhej strane brány.

Často sa automatické brány používajú aj v protipožiarnom prevedení. Všade tam, kde to požiarne predpisy prikazujú musí prevádzkovateľ budovy alebo priestoru zabezpečiť brány, ktoré zodpovedajú príslušným predpisom. Najčastejšie predpisy vyžadujú protipožiarne rolovacie alebo posuvné brány. Prípadne sa inštalujú do takýchto prevádzok aj protipožiarne závesy a dymové clony. Každý typ takejto protipožiarnej brány má svoje predpísané parametre, ktoré musí výrobca brány spĺňať.

Návrat hore