FOTOBUNKY

Bezpečnostné FOTOBUNKY sú vhodné pre všetky pohony brán LIFT MASTER – pohony garážových alebo pohony posuvných a krídlových brán.

V prípade, ak sa vyskytne  v dráhe posunu brány  PREKÁŽKA, fotobunky umiestnené po obidvoch stranách dráhy pohyb zaznamenajú a okamžite vyšlú signál k zastaveniu pohybu brány. Zamedzujú tak poškodeniu majetku alebo osôb, ktoré by sa v dráhe pohybu brány mohli vyskytnúť.

Bezpečnostné fotobunky sa používajú hlavne pri bránach väčších rozmerov, t.j. pri vyššej VÁHE BRÁNY brány, ktorá by mohla byť pri náraze nebezpečná. Od určitej váhy garážovej alebo vstupnej brány je aplikácia bezpečnostných fotobuniek v kombinácii s výstražným majákom povinná.

Povinné použitie bezpečnostných fotobuniek v kombinácii s inými ochrannými prvkami je aj pri sekcionálnych bránach používaných v PRIEMYSELNÝCH alebo inak prevádzkovo náročných priestoroch.

 

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.
Návrat hore