Oprava sekcionálnej garážovej brány.

Vyhľadávanie firiem, ktoré robia servis

Oprava sekcionálnej garážovej brány je niekedy ťažšie dosiahnuteľná ako kúpa novej garážovej brány. Špeciálne servisné firmy väčšinou nemávajú veľkú reklamu. Keď si zadáte do vyhľadávača \“garážová brána\“, obvykle na prvých miestach vyskočia výrobcovia a predajcovia garážových brán. Je lepšie zadať kľúčové slovo \“servis garážovej brány\“ a hľadať na nižších miestach pod platenými reklamami. Servis vlastných produktov núkajú na webových stránkach aj výrobcovia brán, ale zvyčajne robia len servis vlastnej značky. A čakacie doby na servisných technikov bývajú dlhé.

Výrobca garážovej brány alebo meno produktu

Oprava sekcionálnej garážovej brány je najlepšie hľadať v spojitosti s názvom produktu, alebo menom výrobcu brány. Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku garážovej brány, kde by mali byť údaje o výrobcovi, prípadne názov produktu. Ideálne je, keď sa na štítku nachádza aj kontakt na servis garážovej brány, ale to nebýva pravidlom. Nakoľko to zákon nevyžaduje, výrobcovia sa obyčajne neunúvajú kontakt zverejniť. Ak už štítok z rôznych dôvodov na bráne nemáte, potrebné údaje by ste mali nájsť aj v dokumentácii ku garážovej bráne. Obvykle stačí záručný list alebo faktúra od dodávateľa. Tieto dokumenty by mali určite obsahovať názov firmy, ktorá vám bránu predala a aj názov produktu. U predajcu sa informujte na výrobcu brány.

Predajca garážovej brány obvykle nie je jej výrobca, výrobcovia brán majú aj niekoľko desiatok až stoviek predajných firiem. Najlepšie je nájsť toho svojho pôvodného, ale ak už neexistuje, tak prípadne najbližšieho predajcu k miestu bydliska. Zostáva len dúfať, že bude poskytovať aj servis garážovej brány. Predajcovia konkrétnych výrobných značiek vedia aspoň poradiť, kde zohnať náhradné diely. Prípadne by mali poskytnúť kontakt na výrobcu garážovej brány, u ktorého sa môžete pýtať na riešenie problému. Veľkí výrobcovia majú na to určené miesto na webových stránkach, kde sa dá pomocou dopytového formulára zaslať otázku. Paradoxne to býva rýchlejšia cesta, ako pokúšať sa dovolať na čísla na to určené.

Oprava sekcionálnej garážovej brány – oprava pohonu brány

Oprava garážovej brány zahŕňaj aj servis pohonu brány. Pri problémoch s garážovou bránou si treba uvedomiť, čo je príčinou problému. Ak brána nereaguje na signál z diaľkového ovládača, prípadne reaguje nesprávne, je to problém s pohonom brány. Pokiaľ samozrejme nie sú na bráne viditeľné fyzické poškodenia brány – napríklad pretrhnuté vodiace lanká, prasknutú pružinu alebo pokrivené rôzne súčasti vodiacich dráh brány. Pri takýchto problémoch je potrebné zháňať výrobcu samotnej garážovej brány. Pri problémoch s pohonom brány je dobré zistiť výrobcu pohonu brány a pýtať sa u neho alebo jeho predajcu. Dôležitá je značka produktu, ktorá je obvykle iná na samotnej garážovej bráne a iná na pohone brány.

Návrat hore