Protipožiarne brány.

O protipožiarnych bránach je dobré vedieť, že nie sú určené k štandardnému používaniu v priemyselných objektoch. V bežnom stave sú otvorené a blokované elektromagnetom. Automaticky sa zatvárajú len v prípade nebezpečenstva požiaru. Protipožiarne brány môžu byť napojené na požiarnu signalizáciu budovy. V prípade ak budova nemá požiarnu signalizáciu dodávajú sa vrátane kompletného signalizačného setu. V každom prípade je potrebné všetky špeciálne brány konzultovať s odborníkmi.

Protipožiarne rolety

Protipožiarne brány – rolety by sú z ultraľahkého materiálu a mali by pokrývať protipožiarne triedy EI160 a EI1 120. Tieto triedy zabezpečujú požiarnu odolnosť a tepelnú izoláciu po dobu minimálne 60 a 120 minút. Zabraňujú prieniku ohňa do chráneného priestoru. Zároveň chránia priestor aj pred vysokou teplotou. Všetky testy a klasifikácie by mali byť v súlade s normami EN 1634-1 and EN 13501-2

Protipožiarne posuvné brány


Protipožiarne posuvné brány triedy EI130, EI160 a EI2 120 zabezpečujú požiarnu odolnosť a tepelnú
izoláciu po dobu minimálne 30, 60 a 120 minút. Zhoda by mala byť s normami EN 1634-1 a EN 13501-2.
Bezprúdové zatváranie je zabezpečené systémom protizávaží. Brány môžu byť jednokrídlové, dvojkrídlové, teleskopické, vertikálne
Súčasťou tohto typu brán môžu byť personálne dvere a panikové kovanie. Prednosťou je nízka hmotnosť.

Protipožiarne rolovacie závesy

Protipožiarny rolovací záves triedy E 120 zabraňuje prieniku otvoreného ohňa po dobu minimálne 120 minút. Tento produkt býva dostupný aj v triedach EW 30 a EW 120. Tak ako u predošlých typov je potrebná zhoda s normami EN 1634-1 a EN 13501-2. Pružný rollovací záves má váhu bránovej opony cca. 0,72 kg/m2. Brána býva ovládaná zväčša 230V rúrkovým motorom alebo 400V externým protipožiarny motorom v prípade nadrozmerných brán.

Dymové clony

Dymové clony sa používajú na vytvorenie bezdymových zón všade tam, kde je potrebné zamedziť šírenie dymu v prípade požiaru.
Konštrukcia brány môže byť : – pevná dymová clona, automatická dymová clona s elektrickým zatváraním, prípadne automatická dymová clona s gravitačným zatváraním. Váha bránovej opony sa pohybuje približne okolo 0,72 kg/m2. Dymové clony bývajú doplnené 230V rúrkovým motorom.

Návrat hore