Protipožiarne dvere

Oceľové protipožiarne dvere

Protipožiarne interiérové dvere sú vyrobené z vysoko odolného oceľového materiálu tak, aby v čo najväčšej miere ochránili priestory, ktoré sú na to určené. Mali by zodpovedať príslušným protipožiarnym normám v Európskej únii, prípadne v štáte, v ktorom sa realizácia uskutočňuje. Výrobca a dodávateľ takýchto dverí je povinný zákazníkovi spolu s dodávkou protipožiarnych dverí dodať aj všetky potrebné dokumenty. Zloženie dokumentov je dané predpismi v danej krajine.

Protipožiarne dvere a ich dizajny

Oceľové protipožiarne dvere sú vyžadované hlavne v interiéroch kde sa konajú hromadné podujatia, t.j. kde sa v danom okamihu sústreďuje veľký počet ľudí. V súčasnosti sa už vyrábajú protipožiarne dvere v rozmanitých vyhotoveniach a hlavne v dizajnoch, ktoré zodpovedajú danému interiéru. Pre potreby zákazníka môžu byť dvere presklené. Presklenie musí byť tiež v rovnakom protipožiarnom vyhotovení ako samotné dvere. Musí teda zodpovedať príslušnej triede protipožiarnej ochrany.

Inštalácia a servis protipožiarnych dverí

Dodávateľ protipožiarnych dverí je povinný dvere pre zákazníka inštalovať tak, aby zabezpečil ich plnú funkčnosť. Zároveň je povinný zabezpečiť ich pravidelné preventívne prehliadky a servisy. V prípade potreby by mal byť seriózny dodávateľ k dispozícii a prípadnú závadu na dverách v čo najkratšom čase odstrániť. Je preto dobré dohodnúť a podpísať s pôvodným dodávateľom servisnú zmluvu už pri inštalácii protipožiarnych dverí. V čase keď na dverách nastane porucha už môže byť neskoro hľadať servisnú firmu.

Protipožiarne dvere a súvisiace produkty

Dodávateľ protipožiarnych dverí obyčajne vo svojom sortiment ponúka zákazníkom aj iné s tým súvisiace produkty. Napríklad protipožiarne garážové brány, rolovacie brány a závesy do interiérov a exteriérov. Jednotlivé produkty by mali mať možnosť rôznych typov ovládaní a bezpečnostných prvkov podľa voľby zákazníka.

Návrat hore