Rýchlonavíjacie brány

Kde sa hlavne používajú

Rýchlonavíjacie brány poznáme hlavne zo supermarketov, kde oddeľujú skladové priestory od predajných plôch. Dodávame ich všade tam, kde je potrebný rýchly posun brány. Z dôvodov tepelnej izolácie, presunu rôznych mechanizmov – tu všade slúžia rýchlonavíjacie brány spoľahlivo. Okrem predajných priestorov zákazníci často požadujú sekcionálne či iné brány do priemyselných objektov, kde bývajú adekvátnou náhradou za oceľové priemyselné brány. Odporúčame ich montovať najčastejšie vo vnútorných priestoroch hál či priemyselných objektov.

Rýchlonavíjacie brány a ich ovládanie

Pohyb brán zabezpečujú tzv. priemyselné pohony. To sú pohony priemyselných brán, ktoré svojim vlastnosťami zabezpečujú rýchly a spoľahlivý chod priemyselnej brány aj pri veľmi častom používaní. Garážové brány ovládame diaľkovým ovládačom, priípadne trojtlačítkom, ktoré je umiestnené na stene. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame vo frekventovaných prevádzkach používanie tlačítka na stene. Pri používaní diaľkového ovládanie sa totiž často stáva, že ten kto bránu ovláda na ňu nevidí a môže spôsobiť haváriu priemyselnej brány alebo úraz osoby, ktorá sa pod pohybujúcou sa bránou nachádza. Z bezpečnostného hľadiska zabezpečujeme všetky rýchlonavíjacie brány, priemyselné brány, skladacie brány, sekcionálne brány a tiež protipožiarne brány ochrannými prvkami ako sú napríklad fotobunky, optolišty a podobne. Napriek tomu odporúčame, aby ten kto pohybujúca sa bránu ovláda na ňu videl.

Vyhotovenie a dizajn

Brány s rýchlym navíjaním sú vyhotovené z ľahkých materiálov a navíjajú sa do balu umiestneného nad otvorom brány. Môžu byť vyhotovené v rôznych farbách, ktoré si zákazník zvolí podľa vzorkovníka RAL. Taktiež môžu mať rýchlonavíjacie brány priesvitné časti, tzv. okienka, ktoré zabezpečujú jednak presvetlenie priestoru, ale tiež bezpečnosť pri používaní. V prevádzkach kde sa často presúvajú mechanizmy alebo osoby je žiadúce, aby bol čo najväčší prehľad o ich pohybe.

Návrat hore