Často kladené otázky

Často kladené otázky:

Nehrozí pri teplotách pod nulou nejaké nebezpečenstvo pre elektroniku?

Samotný pohon má transformátor, ktorý udržuje elektroniku v prevádzkovej teplote, takže nič nehrozí ani v garážach bez vykurovania či bez zateplenia.V diaľkovom ovládači je obyčajná batéria, ktorá neznáša mínusové teploty, takže odporúčame nenechávať ovládač v zaparkovanom aute. Je to aj najpraktickejšie, máte ho vždy po ruke, keď potrebujete vojsť do garáže.

Je sekcionálna garážová brána bezpečnejšia ako klasická, dvojkrídlová?

Ak má zákazník do garáže iný vchod (ak sa do nej vchádza z rodinného domu), ktorý je potrebný v prípade výpadku elektrického prúdu, nie je nutné mať zvonka na bráne žiadnu kľučku, za ktorú by sa dala brána uchopiť. Tento fakt spolu so samosvorným pohonom znemožňuje násilné otvorenie brány. Akékoľvek vonkajšie prvky, mechanické kľučky či zámky robia bránu „zraniteľnejšou“.

Čo v prípade výpadku elektrického prúdu?

V prípade výpadku prúdu sa dá pohon vo vnútri garáže jednoduchým spôsobom odpojiť, a tým uvoľniť bránu a manipulovať ňou ručne. Ak do garáže nie je iný vchod, pre takýto prípad je zvonka brány namontovaná kľučka s bezpečnostným zámkom,ktorou sa dá v prípade potreby pohon odpojiť.Pri dlhodobej neprítomnosti, resp. nepoužívaní brány je možné zaistiť bránu zvnútra garáže kovovými petlicami.

Čo robiť pri strate diaľkového ovládača?

Ak zákazník nemá iný, náhradný, musí odpojiť bránu od pohonu a manipulovať s ňou ručne, pri odchode zaistiť bránu petlicami zvnútra garáže. Ak môže, použije druhý diaľkový ovládač a čo najskôr kontaktuje svojho dodávateľa, ktorý z bezpečnostných dôvodov zabezpečí vymazanie pamäti prijímača a znova nakóduje starý aj nový ovládač. Pre prípad, aby niekto, kto ovládač nájde,nemohol manipulovať s bránou. Tento jednoduchý úkon zariadi ktorýkoľvek autorizovaný montážny pracovník firmy.

Je potrebná nejaká špeciálna starostlivosť o garážovú bránu?

Brána nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu, odporúča sa však minimálne raz ročne, optimálne 2 x všeobecná údržba pohonu, ktorú zabezpečí dodávateľ. V zimných mesiacoch pri mínusových teplotách sa stáva, že stuhne tesnenie okolo garážovej brány, čoho dôsledkom sa ťažšie, pomalšie pohybuje. Je to bežný jav, s ktorým netreba nič robiť.