Špeciálne brány

Priemyselné brány na mieru

Priemyselné brány SMART DOOR sú také brány, ktoré majú slúžiť na špeciálne účely. Výrobca brán musí zohľadniť špeciálne požiadavky pri vývoji a výrobe takýchto brán. Zákazník špecifikuje presne svoje požiadavky a nároky na bezpečnosť, funkciu, či vzhľad brány. Výrobca následne naprojektuje bránu a vyhotoví špecifikáciu, ktorá by mala obsahovať aj cenovú kalkuláciu.

Druhy špeciálnych brán

Najčastejšia požiadavky pre špeciálne brány je bezpečnosť priemyselnej brány. Do tejto kategória patria protipožiarne brány. Pre svoju prevádzku si môžete vybrať protipožiarne rolety, protipožiarne posuvné brány, protipožiarne rolovacie závesy, prípadne protipožiarne dymové clony. Všetky typy protipožiarnych brán musia zodpovedať príslušným požiarnym normám. Rozlišujeme napríklad jednotlivé druhy brán podľa dĺžky času, ktorý je brána schopná zabrániť šíreniu požiaru.

Špecifickým druhom špeciálnych brán sú protihlukové brány, nepriestrelné brány prípadne EMC štíty. Takéto brány musia byť špeciálne dizajnované a musia mať všetky bezpečnostné certifikáty, ktoré požadujú kompetentné úrady. Výrobca je povinný Vám tieto certifikáty na požiadanie vydať. Zároveň je povinný zabezpečiť Vám servisnú zmluvu po dobu záručnej lehoty na bránu a tiež Vám ponúknuť servisnú zmluvu aj na ďalšie obdobie.

Prečítajte si bližšie o týchto bránach na týchto linkoch :

https://smartdoor.sk/sk/mdzproduct/protihlukove-rolovacie-brany-2/
https://smartdoor.sk/sk/mdzproduct/protihlukove-rolovacie-brany-2/
https://smartdoor.sk/sk/mdzproduct/nepriestrelne-rolovacie-brany-2/
https://smartdoor.sk/sk/mdzproduct/nepriestrelne-rolovacie-brany-2/
https://smartdoor.sk/sk/mdzproduct/emc-stity-2/
https://smartdoor.sk/sk/mdzproduct/emc-stity-2/

V prevádzkach, kde je nutné dodržiavať určité teploty je dôležité, aby sa brána zatvárala a otvárala rýchlo. Na tieto účely slúžia tzv. rýchlonávíjacie brány. Takýto typ brán sa používa napríklad v skladovacích, ale aj vo výrobných priestoroch.

Pohony priemyselných brán

Bezprostredne s bezpečnosťou prevádzky súvisí aj rýchlosť otvárania brány. Pri pohybe osôb prípadne mechanizmov v hale je dôležité, aby sa rýchlosť zatvárania a otvárania brány dala nastaviť podľa potreby. Túto funkciu plnia pohony špeciálnych brán. Musia mať dostatok rôznych funkcií, aby sa jednotlivé parametre dali ľahko nastaviť. Na takéto účely slúžia pohony priemyselných brán.

Návrat hore