priemyselná brána

Vertikálne skladacie brány sú vhodné skoro všade.

Vertikálne skladacie brány

Vertikálne skladacie brány sú mimoriadne prispôsobivé typy brán. Sú vhodné aj pre vybavenie nadmerných garážových otvorov, pre industriálne haly a prevádzky. Ak máte objekt, kde potrebujete prepravovať cez vstupný otvor nadmerné náklady je to pre vás ideálna voľba. Prípadne ak máte nedostatok priestoru okolo garážového otvoru na montáž vedenia dráh brány. Sekcionálne či rolovacie brány vyžadujú pre inštaláciu síce minimálny, ale predsa len nejaký priestor. Montážne podmienky pre montáž takýchto brán Vám dodá každý seriózny výrobca.

Montáž vertikálne skladacích brán

Vertikálne skladacie brány vyžadujú úplne minimálne stavebné úpravy. V podstate dodávateľ príde a namontuje. Tomuto kroku ale predchádza dostatočná konzultácia s dodávateľom. Je dobré si vykonzultovať typ otvárania, počet segmentov, presklenie brány a nezabudnúť ani na pohon brány. V prípade že potrebujete monitorovať a ovládať bránu z vzdialeného miesta, žiadajte, aby pohon mal funkciu SMART. Zároveň je treba vyžiadať od dodávateľa ním požadované stavebné úpravy nevyhnutné pre inštaláciu brány. Niektorí dodávatelia zabezpečujú aj potrebné stavebné úpravy, v takom prípade si pýtajte cenovú kalkuláciu zvlášť. Bude pre Vás jednoduchšie porovnávať cenové ponuky od rôznych dodávateľov.

Pohony vertikálne skladacích brán so SMART funkciou

Pohony garážových brán so SMART funkciami zabezpečujú monitoring a ovládanie brány z akejkoľvek vzdialenosti. Smartfón alebo počítač funguje ako diaľkový ovládač brány pomocou routera. Inštalácia routera a programu v mobile býva intuitívna, výrobcovia sa snažia aby bola čo najjednoduchšia. V každom prípade žiadajte inštaláciu a preskúšanie funkcií od montážnej firmy či dodávateľa. Ak nepotrebujete ovládať brány zo vzdialených miest, postačí Vám jednoduchý pohon na priemyselné brány. Vždy žiadajte od dodávateľa špeciálne pohony na priemyselné brány. Tieto sa od obyčajných pohonov na garážové brány líšia vo viacerých parametroch. Predovšetkým sú to parametre zabezpečujúce ochranu užívateľov a tiež ochranu pohonu pred preťažením vo frekventovaných prevádzkach.

Priemyselné vertikálne skladacie garážové brány

Priemyselné garážové brány majú oproti garážovým bránam do rodinných domov (rezidenčným bránam) viac možností pri voľbe špeciálnych funkcií. Presklenie takýchto brán môže byť vo viacerých variantoch podľa potreby presvetlenia priestoru. Pri priemyselných bránach veľkých rozmerov je bežná inštalácia tzv. personálnych dverí. Slúžia na prechod osôb cez bránu bez nutnosti ovárania celej brány. Takto šetria mechanizmus brány, pohon brány a zároveň aj zabraňujú prenikaniu tepla/chladu do priestorov za bránou. Pri používaní priemyselnej sekcionálnej alebo vertikálne skladacej brány s elektrickým pohonom je bezpodmienečne nutná inštalácia tzv. bezpečnostnej lišty na spodok brány. Táto lišta pomocou optických čidiel zaznamenáva neželaný náraz brány do cudzieho predmetu a zabezpečí jej okamžité zastavenie, prípadne vrátenie do pôvodnej polohy.

Návrat hore