Servis

Dlhodobá starostlivosť

Naším cieľom je vytvárať dlhodobé partnerstvá s našimi odberateľmi, preto ponúkame zákazníkom dlhodobú starostlivosť o nami dodávané výrobky. Záručný a pozáručný servis zabezpečujeme výhradne autorizovanými a pravidelne školenými pracovníkmi. Súčasťou našich služieb je tiež poradenstvo a vykonávanie revíznych služieb. Na všetky opravy a servisy používame originálne náhradné diely.

SERVIS ONLINE

We provide installation, warranty and post-warranty service of all our products. Service is performed only by authorized and regularly trained installers. Should you be interested in our services, please contact the nearest authorized dealer of OLYMPS DOOR or directly OLYMPS DOOR.

Alternatively, please fill out the following form and we will take care of your request.

Fields telephone number and email address are required.

  SERVIS ONLINE

  We provide installation, warranty and post-warranty service of all our products. Service is performed only by authorized and regularly trained installers. Should you be interested in our services, please contact the nearest authorized dealer of OLYMPS DOOR (Find a Dealer) or directly OLYMPS DOOR.

  Alternatively, please fill out the following form and we will take care of your request.

  Fields telephone number and email address are required.

  1. I am interested in:

  Instalation of a new productService

  2. I want to install or service:

  3. Place of installation or service:

  Street

  City

  Postal code

  Country

  4. In case of service, is your product still under warranty coverage?

  yesno

  5. Description of fault:

  6. Contacts:

  Name*

  [name* name]

  Email *

  Telephone *

  The following information is optional, however very useful for better price calculation, time and method of service, repair or installation.

  In case your product is under warranty coverage, please also attach the warranty card.

  Na použitie overenia CAPTCHA potrebujete mať nainštalovaný plugin Really Simple CAPTCHA.

  Warranty Terms and Conditions

  OLYMPS DOOR endeavors to make sure that each door is complete and in accordance with your order. In case any deviations from our quality controls happen, we will be our highest priority to correct those as quickly as possible. In case you come across any problem, please inform your garage door dealer, or OLYMPS DOOR directly at your earliest convenience. OLYMPS DOOR provides a 24-month warranty period from the date of delivery. The warranty covers product quality, completeness of all parts and proper door functioning (as long as it was installed by authorized worker). During the warranty period, OLYMPS DOOR will provide replacement parts and material to correct any manufacturing or material defects or failures. For a warranty claim, please provide the order code and door production number. For multiple door installations, please fully install one door first to discover any possible defects and failures. Garage doors must be inspected by an authorized worker at least every two years or after every 3.000 operating cycles. OLYMPS DOOR garage doors are designed for a minimum of 10.000 operating cycles. After 10.000 operating cycles, or ten years, the torsion spring(s) must be replaced and the door completely serviced. One operating cycle is one door opening + closing. Expert inspections, tests, maintenance or repairs must only be done by authorized workers. All work must be recorded in the record book.

  Záruka sa nevzťahuje na:

  Podmienkou pre uplatnenie záruky je vykonávanie opakovaných odborných prehliadok a skúšok odborným pracovníkom minimálne raz za 12 mesiacov. Odborné prehliadky a skúšky, ako aj opravy a rekonštrukcie musia byť vykonané autorizovanou osobou a zaznamenávané v Knihe záznamov vedenej užívatelom. Záruka sa končí vypršaním záručnej doby alebo porušením záručných podmienok. Výrobca neručí za bránu, pokiaľ bola táto nainštalovaná nesprávne alebo v rozpore s montážnym návodom a platnými predpismi a normami. Tento návod nepriznáva montážnikovi ani užívatelovi žiadne práva na modifikáciu systému. Zodpovednosť za akékoľvek úpravy, ktoré nie sú v zhode s týmto návodom preberá montážnik. Akýkoľvek neodborný zásah do technického vyhotovenia môže byť príčinou poruchy alebo havárie a spôsobiť škody na majetku alebo zranenie osôb. Pokiaľ v priebehu montáže dôjde k udalosti, ktorú nie je možné vyriešiť pomocou informácií uvedených v tomto návode na montáž, kontaktujte technický servis výrobcu.

  Scroll to Top