Servis

Dlhodobá starostlivosť

Naším cieľom je vytvárať dlhodobé partnerstvá s našimi odberateľmi, preto ponúkame zákazníkom dlhodobú starostlivosť o nami dodávané výrobky. Záručný a pozáručný servis zabezpečujeme výhradne autorizovanými a pravidelne školenými pracovníkmi. Súčasťou našich služieb je tiež poradenstvo a vykonávanie revíznych služieb. Na všetky opravy a servisy používame originálne náhradné diely.

SERVIS ONLINE

Zabezpečujeme montáž, záručný aj pozáručný servis všetkých nami dodávaných výrobkov. Tento je vykonávaný výhradne autorizovanými a pravidelne školenými montérmi. V prípade Vášho záujmu o túto službu kontaktujte prosím 0911 892 285

Prípadne vyplňte prosím tento formulár a my všetko zabezpečíme za Vás.

Položky meno, telefón a e-mail sú povinné.

  1. Mám záujem o:

  montáž nového výrobkuservis

  2. Čo chcem namontovať/servisovať

  3. Miesto montáže/servisu:

  Ulica

  Mesto

  PSČ

  Štát

  4. V prípade servisu je tovar v záruke?

  anonie

  5. Popis závady:

  6. Kontakty:

  Meno a priezvisko *

  Email *

  Telefón *

  The Nasledovné údaje sú nepovinné, Pre správne určenie ceny resp. termínu a spôsobu opravy veľmi užitočné.

  V prípade nárokovania záručnej opravy prosíme priložiť scan záručného listu.

  Záruka

  Firma SMART DOOR sa snaží, aby každá dodávka bola kompletná a v súlade s Vašou objednávkou. V praxi to však aj napriek všetkým našim kontrolám nie je vždy možné. Všetky prípadné chyby a nedostatky v dodávke sme schopní odstrániť v krátkom termíne a zmierniť tým dopad nekompletnej alebo nekvalitnej dodávky na odberatela. Je však dôležité, aby ste nás neodkladne informovali o vzniknutej situácii a umožnili nám navrhnúť najvhodnejšie riešenie vzniknutého problému. V prípade reklamácie dodávky uvádzajte vždy kód objednávky a výrobné číslo brány. Pri veľkých projektoch je výhodné pred inštaláciou ďalších brán najprv kompletne nainštalovať jednu, aby bolo možné odhaliť prípadné chyby a nedostatky v dodávke a relatívne rýchlo a lacno vykonať nápravu. Výrobca  SMART DOOR  poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Záruka sa vzťahuje na kvalitu a kompletnosť dodávky, ako aj na funkčnosť zariadenia, pokiaľ bolo inštalované autorizovanou osobou. Výrobca sa zaväzuje, že v dobe plynutia záručnej doby zabezpečí dodávku náhradných dielov a materiálu potrebného na odstránenie všetkých porúch a závad spôsobených chybami pri výrobe alebo vadou materiálu.

  Záruka sa nevzťahuje na:

  Podmienkou pre uplatnenie záruky je vykonávanie opakovaných odborných prehliadok a skúšok odborným pracovníkom minimálne raz za 12 mesiacov. Odborné prehliadky a skúšky, ako aj opravy a rekonštrukcie musia byť vykonané autorizovanou osobou a zaznamenávané v Knihe záznamov vedenej užívatelom. Záruka sa končí vypršaním záručnej doby alebo porušením záručných podmienok. Výrobca neručí za bránu, pokiaľ bola táto nainštalovaná nesprávne alebo v rozpore s montážnym návodom a platnými predpismi a normami. Tento návod nepriznáva montážnikovi ani užívatelovi žiadne práva na modifikáciu systému. Zodpovednosť za akékoľvek úpravy, ktoré nie sú v zhode s týmto návodom preberá montážnik. Akýkoľvek neodborný zásah do technického vyhotovenia môže byť príčinou poruchy alebo havárie a spôsobiť škody na majetku alebo zranenie osôb. Pokiaľ v priebehu montáže dôjde k udalosti, ktorú nie je možné vyriešiť pomocou informácií uvedených v tomto návode na montáž, kontaktujte technický servis výrobcu.

  Návrat hore