brány rodinných domov

Brány rodinných domov

Brány – súčasťou takmer všetkých rodinných domov je brána. Bránu môžete mať vstupnú alebo garážovú. Ideálne obidve. Vstupné brány na pozemok rodinného domu môžete mať buď krídlové brány, alebo brány posuvné. Obidva tieto typy môžete ovládať ručne, ale aj pomocou elektrického pohonu a diaľkového ovládania. Dnes už bežne, že výrobca elektrického pohonu brány rodinných domov ponúka možnosť ovládania brány pomocou smartfónu. S touto technológiou môžete monitorovať stav vašej brány a tiež ovládať jej pohyb pomocou jednoduchej aplikácie. Ak máte obidva typy brány – vstupnú bránu a tiež garážovú bránu, vyberte si podľa možnosti dodávateľa rovnakej značky obidvoch pohonov brán. V takomto prípade nemusíte používať dva rôzne diaľkové ovládače a zjednodušíte si tým ak nie život, tak aspoň otváranie a zatváranie brán.

Vstupné brány rodinných domov

Pozemok domu majú jeho obyvatelia obvykle oplotený. Typ vstupnej brány si určíte najčastejšie podľa priestorových možností. Krídlová vstupná brána potrebuje na svoj pohyb väčší priestor na pozemku. Môžete si zvoliť bránu jedno- alebo dvojkrídlovú. Obidva tieto typy brán viete ovládať elektrickým pohonom. Potrebujete k tomu len prívod elektrickej energie, kde viete pohon zapojiť. Ak máte bránu dvojkrídlovú, veľkých rozmerov, alebo mimoriadne ťažkú, zvoľte aj zodpovedajú ochranné prvky. Ochranné prvky zabezpečujú okrem iného, aby pri pohybe brány nedošlo k poškodeniu alebo prípadne zraneniu osôb. Ochranné fotobunky zastavia chod brány, ak sa v dráhe brány niečo hýbe. Výstražný maják dáva okoloidúcim najavo, že brána sa pohybuje. Obzvlášť ak máte vstupnú bránu umiestnená v nepriehľadnom teréne.

Garážové brány rodinných domov

Za vstupnou bránou na pozemok, alebo priamo na ulici – garážové brány rodinných domov bývajú umiestnené rôzne. Podľa priestorových možností majiteľa, alebo podľa finančných možností. Ak máte bránu do garáže umiestnenú priamo na ulici zvoľte variantu menej náročnú na údržbu.

Hlavne povrchové vyhotovenie a farbu brány. Mierne štruktúrované povrchové vyhotovenie (tzv. povrch woodgrain alebo stucco) je imitáciou povrchu dreva, alebo omietky a taktiež zabezpečuje, že malé škrabance a znečistenia brány nie sú natoľko viditeľné. Hladká povrchová úprava brány je veľmi efektná, ale zvoľte ju ak máte garáž umiestnenú v bezpečnej vzdialenosti od miestnej komunikácie. Voľbu farby brány rodinných domov si musíte tiež dobre zvážiť. Dnes sú veľmi populárne rôzne antracitové a tmavé odtiene. Tieto si zvoľte len v prípade, ak Vaša garážová brána nie je umiestnená na južnej strane, kde vystavená silnému žiareniu. Ďalej sa môžete rozhodnúť medzi rôznymi farbami a imitáciami dreva. V dnešnej dobe je technológia farbenia povrchov natoľko vyspelá, že dokáže namiešať akýkoľvek odtieň.

Návrat hore