Čo máte vedieť, ak sa pokazí brána ?

  1. Typ brány
  2. Výrobca brány
  3. Typ pohonu
  4. Výrobca pohonu

Tieto údaje dobré zhromaždiť ešte predtým, ako voláte servisnú firmu. Istotne sa Vás na ich budú pýtať hneď na úvod. Na základe týchto údajov je možné identifikovať vhodný servis. Väčšina firiem sa špecializuje len na niektoré značky produktov. Je to tak aj správne, nakoľko takto môžu mať k dispozícii originálne náhradné diely.

Aby ste sa vyhli zbytočným neproduktívnym výjazdom za ktoré budete musieť zaplatiť :

Je dobré mať nafotenú bránu vcelku spredu. Tak isto aj celkový pohľad na bránu zvnútra garáže a detaily poškodených častí. Tieto fotky pošlite na e-mailovú adresu servisnej firmy. Na základe nich by mala dobrá firma vedieť spraviť odhad ceny servisu a náhradných dielov.

Typ brány

Garážové brány sa delia na :

Krídlové brány – sú klasické garážové brány, zväčšia bez elektrického pohonu.

Sekcionálne brány – tieto brány sa pri otváraní zasúvajú po sekciách pod strop garáže. V súčasnosti sú najpoužívanejšie.

Rolovacie brány – sa pri otváraní rolujú do obalu nad bránovým otvorom

Výklopné brány – pri pohybe sa vyklápajú v jednom celistvom kuse.

Výrobca brány

Informácie o výrobcovi brány by mali byť nalepené na výrobnom štítku. Spravidla bývajú štítky nalepené na vnútornej strane brány. Ak už štítok nemáte, alebo je nečitateľný informácie o bráne by mali byť v dokladoch o prevzatí brány.

Servisné firmy bude zajímať :

rozmer brány – šírka x výška

váha brány

výrobné číslo brány

Typ pohonu

Ak máte bránu ovládanú elektrickým pohonom je dôležité vedieť značku pohonu. Údaj býva obvykle uvedený na štítku na pohone. Ak nie je, tiež by mal byť uvedený v dokumentoch ku garážovej bráne.

Výrobca pohonu

Výrobcu pohonu identifikujete tiež na štítku na pohone. Väčšinou má výrobca viditeľné logo, pod ktorým je aj presný názov firmy a kontakty.

Návrat hore