Elektrické otváranie brány

Čo je to elektrické otváranie brány

Elektrické brány voláme brány, ktoré neotvárame otvárané našou ručnou silou, ale pomocou elektrickej zásuvky, do ktorej je zapojený pohon. Tak zľudovel názov elektrické otváranie brány. V skutočnosti sa jedná o pohony brán, ktoré môžu mať rôzne funkcie, dizajn, výkonnosť a samozrejme aj ceny. Niekedy sa môžete stretnúť aj s názvom brány na diaľkové ovládanie. Táto definícia síce hovorí o garážových alebo vstupných bránach, ale diaľkové ovládanie nie je súčasťou samotnej brány.

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie, ktoré voláme aj elektrické otváranie brány je súčasťou pohonu brány. Názov diaľkové ovládanie naznačuje, že brány ovládate diaľkovým ovládačom, niekedy nazývaným aj čip. Pravdou je, že brány môžete ovládať viacerými spôsobmi a ešte stále sa jedná o elektrické ovládanie brány. Napríklad môžete použiť aj tlačidlo na stene alebo smartfón. Tlačidlo a diaľkový ovládač sú súčasťou dodávky pohonu brány, možnosť ovládať pohon smartfónom je vo väčšine prípadov za príplatok a nemajú ho všetky typy pohonov.

Cena elektrického otvárania brány

Elektrické otváranie brány zabezpečí výrobca u všetkých typov garážových brán a tiež aj vstupných brán. Dôležitým údajom pri stanovení ceny pohonu brány je váha brány, prípadne dĺžka jedného krídla u krídlových vstupných brán. Ak týmto údajom nedisponujete, v zásade stačí predajcom oznámiť rozmer brány – šírku x výšku – a oni s z toho obvykle už potrebné údaje vypočítajú. Váha brány totiž určuje potrebný výkon elektrického pohonu, od čoho sa samozrejme odvíja aj jeho cena. Logicky, čím vyšším výkonom musí pohon disponovať, tým je cena vyššia. S výkonom pohonu spájame niektoré doplnky elektrického otvárania brány. Pri vysokovýkonných pohonoch sú totiž niektoré prvky ako napr. ochranné fotobunky povinné. Zákazníci často uvítajú aj maják – blikajúce svetlo – ktoré pri vstupoch kde je frekventovaná premávka môže byť nevyhnutné.

Doplnky k pohonom brán

Častou požiadavkou zákazníka je rýchle elektrické otváranie brány tiež väčšinou na frekventovaných vstupoch na pozemok alebo do garáží. V zásade platí, že čím má pohon brány vyšší výkon, tým je rýchlejší. Niektorí výrobcovia však ponúkajú aj špeciálne vysokorýchlostné pohony. Nebude od veci, ak sa na údaj rýchlosť otvárania spýtate predajcu, prípadne si porovnáte údaje od viacerých výrobcov. Ak máte doma vstupnú bránu (či už krídlovú alebo posuvnú) a zároveň aj garážovú bránu a máte v pláne zabezpečiť elektrické ovládanie brány, zistite si u dodávateľa, či ponúka na obidve varianty pohony od toho istého výrobcu. Výhodou je, že budete môcť používať ten istý diaľkový ovládač na obidva pohony.

Návrat hore