Protipožiarne brány a dvere

Protipožiarne brány a dvere, ktoré majú zabraňovať vzniku požiaru v priemyselných ale aj spoločenských objektoch, musia spĺňať rôzne podmienky, podľa kritérií príslušných orgánov EÚ. V skratke – takéto brány musia odolávať teplu a plameňom tak, aby po určitý predpísaný čas dokázali zabrániť šíreniu plameňov do objektu. Toto je okrem iných rôznych špecifikácií najdôraznejšia požiadavka na požiarne uzávery. Jednotlivé stupne ochrany majú svoje označenia, ktoré zadávateľ uvedie v dopyte a dodávateľ je povinný ponúknuť produkty, ktoré tejto špecifikácii vyhovujú.

Protipožiarne brány bývajú vyhotovené v rôznych prevedeniach, farbách a tiež môžu mať rôznu funkčnosť. U niektorých zákaziek, napríklad vo verejných priestoroch musia protipožiarne brány a dvere spĺňať aj estetickú funkciu. Vo všeobecnosti sa v priemyselných objektoch takéto nároky obvykle nekladú. Je dobré vedieť, že takéto brány nebývajú určené k bežnému používaniu. V pôvodnom stave bývajú otvorené a blokované elektromagnetom. Zatvárajú sa automaticky len v prípade požiaru

Protipožiarne brány – typy

Protipožiarne brány – rolovacie – sú pružné brány, ktoré spĺňajú predpísaný čas, počas ktorého zabraňujú šíreniu plameňov do objektu. Brána je v zrolovanom stave v ochrannom obale a v prípade požiaru vytvorí rýchlym spustením zábranu pred plameňmi

Protipožiarne brány – posuvné – sa už podľa svojho názvu technologicky vyrábajú tak, že sa posúvajú doboku stavebného otvoru. Bezprúdové zatváranie býva zabezpečené systémom protizávaží. Obvykle zabezpečujú požiarnu odolnosť po dobu 30, 60 alebo 120

Protipožiarne brány – závesy – musia spĺňať tie isté podmienky ako protipožiarne brány rolovacie či posuvné. Zabraňujú prieniku otvoreného ohňa po dobu minimálne 120 minút. minút.

Protipožiarne brány – dymové clony. Jedná sa o pevné dymové clony, ktoré bývajú odolné proti prieniku plynov až do 600 stupňov Celzia po dobu minimálne120 minút. Vďaka ich modulárnej konštrukcii pri tomto type protipožiarnych brány nie sú obmedzenia v rozmeroch samotnej brány. Najčastejšie sa vyrábajú vo vyhotovení statické alebo rolovacie.

Návrat hore