rolovacia brána

Rolovacie garážové brány

Zoznámte sa s rolovacími garážovými bránami a ich výhodami.

Rolovacie garážové brány ako aj sekcionálne (sekčné) brány sa dajú nainštalovať prakticky do akejkoľvek garáže. Rozdiel je v rôznych variantoch montáže brány. Rolovacie garážové brány sa dajú namontovať za naplánovaný garážový otvor, pred garážový otvor alebo do otvoru.

Navíjací box môže byť viditeľný alebo neviditeľný. V prípade, že chceme, aby box bol zvnútra alebo zvonka neviditeľný, je potrebné na novostavbe jeho umiestnenie naplánovať vopred, pretože podľa toho musíme prispôsobiť detaily budovy. Ak nejde o novostavbu, existuje možnosť vybrať si medzi rôznymi boxami tak, aby boli čo najmenej nápadné.

Svojim konštrukčným a technickým riešením sa hodia najmä pre menšie garáže: nezaberajú totiž vnútri takmer žiadny priestor. Možno ich nainštalovať bez stavebných úprav už do postavenej garáže.

Faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie pri výbere rolovacích garážových brán pre Vašu nehnuteľnosť.

Voľbe typu Vašej garážovej brány by ste mali venovať dostatočnú pozornosť. Garážová brána musí byť predovšetkým funkčná, kvalitná a bezpečná. To sa samozrejme nebije s estetickou stránkou brány. Správnym výberom typu, dizajnu či farby brány by mala Vaša garáž dokonale ladiť so samotným domom. Na trhu nájdete viacero typov garážových brán a každý z nich má svoje vlastnosti. Tento článok Vám pomôže vybrať si bránu, ktorá vyhovie všetkým Vašim požiadavkám a bude Vám tak slúžiť mnoho rokov.

Pred samotným výberom garážovej alebo priemyselnej brány si ujasnite s dodávateľom nielen Vaše požiadavky ale hlavne technické možnosti, ktoré máte k dispozícii.

Najčastejšie používaným typom brány je určite sekcionálna (sekčná) brána. Krídlo brány tvoria 40mm hrubé sendvičové paneloy, ktoré zabezpečujú tepelnú izoláciu ako aj vysokú mechanickú odolnosť brány. Zvislé vodiace koľajnice sa montujú spravidla z vnútornej strany stavebného otvoru a spájajú sa s vodorovnými koľajnicami. Sekcionálna (sekčná) brána sa otvára pod strop garáže. Obvykle ovládate sekcionálnu (sekčnú) bránu elektrickým pohonom a vďaka tomu ju nie je možné z exteriéru vypáčiť ani nadvihnúť ručne.

Sekcionálne brány alebo aj sekčné brány kontra rolovacia brána.

V niektorých prípadoch však nedokážeme sekcionálnu (sekčnú) bránu do garážového otvoru namontovať. Napríklad ak nemáte pod stropom dostatok miesta. Práve vtedy prichádza na rad rolovacia garážová brána. Rolovacia brána pozostáva z úzkych lamiel (77 mm vysoké a 20mm hrubé). Tieto sa pomocou elektrického pohonu navíjajú na valec. Valec môže byť krytý v plechovom boxe, ktorý má z bočného pohľadu rozmer cca 30×30 cm. Takže je potrebný iba minimálny priestor na jeho inštaláciu. Rolovacie garážové brány inštalujeme z interiéru, z exteriéru prípadne priamo do garážového otvoru.. Najčastejšie sa však montuje z exteriéru na fasádu a tým pádom neuberá miesto v garáži

Návrat hore