Sekcionálna garážová brána SMART DOOR – recenzia.

Ako sa pohybuje sekcionálna garážová brána

Sekcionálna garážová brána sa od ostatných typov brán líši tým, že je vyhotovené z oceľových sekcií. Oceľové sekcie v šírkach 51 cm alebo 60 cm sa pri otváraní posúvajú po vodiacich dráhach, ktoré sú osadené zvnútra garáže pozdĺž garážového otvoru. Pri pohybe smerom hore sa jednotlivé sekcie zalamujú do oblúka tvoreného dráhou. V konečnej otvorenej polohe sú všetky sekcie vyrovnané pod stropom garáže. Tento spôsob pohybu brány je šetrný k jednotlivým komponentom brány a tým zabezpečuje výnimočnú trvácnosť sekcionálnej garážovej brány.

Z čoho je vyrobená garážová brána

Jednotlivé sekcie sekcionálnej garážovej brány sú vyhotovené z oceľových plechov medzi ktoré je pod tlakom vstrekovaná polyuretanová výplň. Celkom majú sekcie garážovej brány SMART DOOR hrúbku 42 mm. Táto hrúbka spolu s oceľovým plechom a polyuretánovou výplňou zabezpečuje dostatočnú pevnosť brány a tým aj ochranu proti vlámaniu. Sekcionálna garážová brána je po obvode izolovaná gumovými tesneniami a polyuretánové zateplenie samotných sekcií brány zabezpečuje dostatočný tepelný komfort v garáži.

Ako je ovládaná sekcionálna garážová brána

Sekcionálne garážové brány SMART DOOR môžu byť ovládané pohonom garážovej brány s diaľkovým ovládaním pomocou ovládača alebo pomocou smart funkcie cez počítač alebo smartfón. Ak má zákazník z finančných alebo iných dôvodov záujem o ručne ovládanú sekcionálnu bránu, jej ovládanie uľahčuje torzný systém garážovej brány. Nad samotnou sekcionálnou garážovou bránu je zvnútra garáže umiestnená torzná tyč, na ktorej sú navlečené torzné pružiny. Torzné pružiny sú pružiny vyrobené z oceľového drôtu, ktorých parametre výrobca sekcionálnych brán SMART DOOR vypočíta presne podľa typu a rozmeru brány. Tieto pružiny napomáhajú pohybu brány smerom hore aj dole, to znamená, že pri pohybe sekcionálnej brány smerom hore ju ťahajú a pri pohybe smerom dole bránu brzdia. Týmto spôsobom je zabezpečená jednoduchá manipulácia so sekcionálnou garážovou bránou.

Ako je brána zabezpečená

Garáže, ktoré nemajú iný vchod ako samotnú garážovú bránu je potrebné vybaviť aj núdzovým zámkom, ktorý je montovaný na samotnú sekcionálnu garážovú bránu. Tento zámok zabezpečí otvorenie garážovej brány aj v prípade ak príde k výpadku elektrickej energie. Zámok je pomocou tiahla vnútri garáže spojený s elektrickým pohonom. Ak zostaneme bezradní stáť pred garážou, stačí mať kľúčik k odomknutiu núdzového zámku. Jednoduchým pohybom zámku tiahlo zabezpečí odpojenie sekcionálnej garážovej brány od elektrického pohonu. Potom je možné ovládať bránu ručne. Keď je elektrické pripojené obnovené, jednoducho pomocou diaľkového ovládača alebo nástenného ovládača spojazdníme pohon sekcionálnej garážovej brány.

Ak si plánujete zabezpečiť novú garážovú bránu a uvažujete nad sekcionálnou garážovou bránou SMART DOOR, vyžiadajte si najprv cenovú ponuku tu.

Návrat hore