Servis garážovej brány a pohonu brány

Garážovú bránu nepotrebujete potrebné hneď meniť za novú

Pri pokazenej garážovej bráne sa často zľakneme, že je bránu potrebné kompletne vymeniť. Niekedy je to skutočne nevyhnutné, ale vo väčšine prípadov nie je potrebný servis garážovej brány, ale len servis pohonu brány. Pri takejto príležitosti si musí zákazník uvedomiť, čo od servisu garážovej brány očakáva.

Kedy je to servis brány a kedy nie

Niekedy sa stane, že sa následkom nárazu alebo vplyvom počasia poškodia panely brány. V takom prípade je to skutočne servis garážovej brány. Panely garážovej brány môžu byť ohnuté následkom nárazu alebo inak poškodené, napríklad vyblednutá farba, poškrabaný lak a podobne. Prípadne Vám v dôsledku nárazu môžu vypadnúť pre Vás neidentifikovateľné súčasti a súčiastky. To čo Vám nedáva žiadny význam, to odborníci väčšinou okamžite pochopia, ak im to odfotíte a pošlete. Ideálne bude, ak odfotíte poškodené súčiastky, prípadne panely brány. Pomáha tiež celkový pohľad na bránu zvnútra garáže. Ak ide o výmenu sekcií brány, tak je dobrý aj pohľad zvonka, aby bolo možné identifikovať typ a farbu panelov.

Užitočné informácie

Úplne najlepšie pre servis garážovej brány je ak sa Vám na bráne zachoval výrobný štítok. Tento býva zväčša umiestnený na vnútornej strane garážovej brány. Mal by obsahovať informácie ako meno výrobcu, výrobné číslo, rozmer a typ brány. Túto informáciu je tiež dobré poslať firme, ktorá bude robiť servis garážovej brány. Pre Vás najvýhodnejšie je kontaktovať priamo výrobcu brány, nakoľko tento podľa výrobného čísla na výrobnom štítku brány môže identifikovať presne, o aké súčiastky sa jedná. Jednotlivé súčasti brány ako napríklad panely, kovové časti, drobné súčiastky sú totiž od rôznych výrobcov a nemusia byť navzájom kompatibilné.

Ako na vyhľadávanie servisu garážovej brány

Preto je najlepšie zistiť značku brány a následne zadať do vyhľadávača názov brány (obvykle býva zhodný s názvom výrobcu) a pridať \“servis garážovej brány\“. Takto by ste sa mali jednoducho dopracovať buď priamo k výrobcovi garážovej brány, alebo aspoň k firmám, ktoré jeho produkt distribuujú a majú prístup k originálnym náhradným dielom.

Elektrický pohon garážovej brány

V prípade, ak nenájdete na garážovej bráne žiadne známky mechanického poškodenia a brána napriek tomu buď vôbec nefunguje alebo funguje s problémami, servis garážovej brány zamerajte na elektrický pohon brány. S veľkou pravdepodobnosťou je problém totiž tu. Úplne na úvod skúste vymeniť baterky v diaľkovom ovládači. Ak to nepomôže, odfoťte pohon, ktorý býva obyčajne umiestnený na strope v garáži, prípadne na boku brány. Na kryte pohonu býva obvykle štítok výrobcu. Tento odfoťte tiež a spolu pošlite servisnej firme. Nie je na škodu pridať aj fotku diaľkového ovládača. Servisnú firmu nájdete podobne ako v predchádzajúcom odstavci – zadajte do vyhľadávača servis garážovej brány a názov výrobcu, ktorý je na štítku pohonu.

Niekedy nie je úplne jednoduché všetky informácie zhromaždiť. Situáciu uľahčuje, ak už pred kontaktom servisu viete viac informácií o Vašej garážovej bráne. Vo väčšine prípadov totiž nestačí heslo servis garážovej brány. Takto by ste mohli obtelefonovať aj desiatky firiem, kým by ste natrafili na tú správnu.

Návrat hore