Servis garážovej brány

Záručný servis brány

Servis garážovej brány – sekcionálnej, krídlovej, výklopnej či špeciálnych priemyselných brán si dohodnite s predajcom ešte pred tým, ako bránu objednáte. Predajca má síce zo zákona povinnosť poskytovať záručný servis 2 roky zdarma, ale po uplynutí tejto doby je to na vás. Ak máte šťastie, tak vám váš dodávateľ zdvihne telefón aj po tejto dobe a ochotne a promptne garážovú bránu opraví. Obvykle sa ale do takéhoto \“kšeftu\“ predajcovia nehrnú. V úplne najhoršom prípade firma zmizne z trhu, prípadne zmení predmet podnikania.

Pozáručný servis brány

Podľa tejto chmúrnej analýzy by sa dalo predpokladať, že je najvýhodnejšie kupovať priamo od výrobcu, ktorý predsa nemôže len tak ľahko zmiznúť a musí vám servis garážovej brány poskytnúť. Nie vždy je to celkom tak. Veľkí výrobcovia garážových brán niekedy komunikujú len s jednotlivými predajcami a konečného spotrebiteľa odkážu na predajcu v jeho lokalite. Tak isto postupujú, keď sa jedná o servis ich výrobkov. Takto sa znova dostanete k svojmu predajcovi a zastáva dúfať, že je seriózny a servis či náhradné diely zabezpečí aj po lehote, ktorú mu predpisuje zákon.

Servis garážovej brány si môžete zabezpečiť už pri kúpe brány tzv. pozáručnou servisnou zmluvou. Táto zmluva vám poskytuje akú-takú istotu, že ak sa vám niečo pokazí, budete sa mať na koho obrátiť. Obvykle firmy požadujú ročný udržovací poplatok a za tento vám raz ročne poskytnú preventívny servis garážovej brány. Preventívny servis spočíva v kontrole ovládania brány – pohonu brány a diaľkových ovládačov a tiež kontrole a prípadnej údržbe pevných častí garážovej brány. Mali by Vám premazať kolieska, prípadne utiahnuť pružinu či nastaviť pohon tak, aby ideálne dotláčal bránu k podlahe. Ak sa pri preventívnom servise garážovej brány zistí iný nedostatok, mal by ho servisný technik nahlásiť užívateľovi a po dohode o cene by mal chybu odstrániť.

Servis priemyselných brán

Servis garážovej brány na priemyselné využite by mal byť podobný ako pri ostatných bránach. S tým rozdielom, že je potrebné servisné zásahy zapisovať do servisnej knižky. Pred spustením brány do prevádzky je dodávateľ povinný zabezpečiť revíznu správu o spôsobilosti dodávaného výrobku a tiež zaškolenie personálu k užívaniu produktu. Toto sú veľmi dôležité úkony, nakoľko hlavne hlavne sekcionálne garážové brány spadajú pod tzv. zdvíhacie zariadenia, kde hrozí pri nevhodnej manipulácii okrem poškodenia brány aj úraz obsluhujúceho.

Rada na záver

Ak všetky rady zlyhajú, je tu ešte jedna možnosť na servis garážovej brány. Existujú špecializované firmy, ktoré sa zameriavajú len na servisné práce. Ak si vo vyhľadávači zadáte \“servis garážovej brány\“ pravdepodobne sa vyskočí viacero firiem, ktoré túto činnosť vykonávajú. Ideálne je, ak viete aj názov produktu, teda meno výrobcu samotnej brány alebo pohonu. Je dôležité rozlišovať, či sa jedná o poruchu pohonu brány – ak brána nereaguje na impulz z ovládača, alebo o mechanické poškodenie niektorej časti brány. V prvom prípade vyhľadávajte servis pohonov brán a v druhom priamo servis garážových brán.

Návrat hore