Solárne napájanie pre pohony brán

Solárne napájanie pomocou fotovoltických panelov je smart riešenie pre ťažko dostupné prevádzky. Zároveň je odpoveďou na dnes často skloňované témy úspor energií. Solemyo je systém solárneho napájania, ktorý umožňuje prevádzkovať garážové brány, pohony vstupných brán, cestné závory, ktoré sú umiestnené na miestach bez možností zapojenia na elektrickú sieť. Výrazne tým uľahčuje inštaláciu týchto zariadení – nie sú nutné výkopové práce na miestach problematických alebo ťažko dostupných od elektrickej siete.

Maximálna bezpečnosť

Pre montáž zariadenia so solárnym napájaním nepotrebujete žiadne káblovanie príslušenstva na riadiacu jednotku. To znamená žiadne káblové prechodky či lišty, ktoré by Vám znepríjemňovali život. Solárne napájanie jednoducho umiestnite na vhodné miesto a necháte ho načítať príslušnú riadiacu jednotku. Prepojenie s riadiacou jednotku vykoná pomocou interfejsového modulu, ktorý je vnútri pohonu alebo v riadiacej jednotke. Rádiový systém pracuje na používateľskej frekvencii 868 MHz, ktorá je menej vystavená rušeniu. Pre záruku 100% bezpečnosti systém používa dva odlišné kanály. Takto vydizajnované zariadenie Vám nielenže vysiela signál, ktorý odpovedá na príkaz z riadiacej jednotky. Tiež Vám oznámi, že zariadenie je prítomné a aktívne a tiež signalizuje ak nastane napríklad neočakávaný prejazd medzi bezpečnostnými fotobunkami.

Solárne napájanie – inteligentný systém

Rádiový systém pracuje na používateľskej frekvencii 868 MHz, ktorá je menej vystavená rušeniu. Pre záruku 100% bezpečnosti systém používa dva odlišné kanály. Inteligentný systém solárneho napájania rozlíši, či potvrdené rušenie prichádza z iného automatického systému a dokáže držať oddelené kanály používané dvoma systémami. Na spodnej časti má každé zariadenie led kontrolku, ktorá signalizuje kvalitu prijímaného systému, fungovania zariadenia prípadne poruchy zariadenia. Taktiež blikaním siganlizuje, či zariadenia vybavené solárnym napájaním prijíma dostatočné slnečné svetlo na dobíjanie.

Návrat hore