Vhodná priemyselná brána pre Váš biznis

Priemyselná brána pri stavbe

Priemyselná brána je často prehliadaná pri stavbe nového objektu. V prípade, že máte v projekte priemyselnú garážovú bránu venujte jej výberu pozornosť už od začiatku. Vyhnete sa tak zbytočným prerábkam, prípadne zvýšeným finančným nákladom. Cena priemyselnej brány je priamo úmerná jej vyhotoveniu.

Ideálna montáž

Ideálna montáž priemyselnej brány zabezpečí jej dlhú trvanlivosť a bezporuchovosť. Už pri plánovaní stavby je potrebné konzultovať s dodávateľom priemyselných brán stavebné podmienky na montáž brán. Ak dokážete tieto podmienky zabezpečiť vopred, vyhnete sa nákladným špeciálnym riešeniam. Každá brána sa dá prispôsobiť daným stavebným podmienkam. Často je to však zbytočne drahé.

Špeciálne brány

Špeciálne brány – napríklad rýchlonavíjacie, protipožiarne, skladacie – majú špeciálne požiadavky na osadenie brány. Jednak na elektrické prívody, ako aj požiadavky na stavebnú pripravenosť. Tu je mimoriadne dôležitá súčinnosť majiteľa objektu so stavebnou firmou a výrobcom brány. Existujú špecializované dodávateľské a montážne firmy, ktoré sa týmto zaoberajú. Je potrebné si nejakú nájsť a konzultovať s ňou od začiatku stavby. Pri náročných montážach špeciálnych brán môže dôjsť s rôznym nepredvídateľným situáciám. Je dobre mať aspoň všeobecnú dohodu o riešení takýchto situácií. Počasie, nepredvídané problémy so stavbou, ľudský faktor – to všetko môže spôsobiť škody. Škody súvisiace s výpadkom vo výrobe, finančné náklady mimo rozpočet či iné problémy je dobre mať čo najviac vopred ošetrené.

Stavebná pripravenosť

Stavebnú pripravenosť otvoru na bránu je vhodné mať zakotvenú v zmluve s dodávateľom. Predídete tak nepríjemným hádkam pri montáži brán a pri odovzdávaní diela. Miera zodpovednosti za škody vzniknuté pri montáži by mala byť tiež určená. Všetko sa nedá dopredu predvídať, ale dobré je mať veci pod kontrolou.

Návrat hore